Pages

Calendrier

 

Journée 1
13/11/2017 Zhejiang Pékin 65-90 
Bayi Shaanxi T. 90-58 
Xinjiang Jiangsu 78-90
Shandong Shenyang 90-62
Sichuan Shanghai 64-87
Guangdong Liaoning 80-70 
Shanxi XR Heilongjiang 92-51

 

 

Journée 2
15/11/2017 Zhejiang Jiangsu 76-83 
Pékin Shaanxi T. 94-66 
Xinjiang Sichuan 84-71 
Shenyang Liaoning 67-74 
Shandong Bayi 81-69 
Shanghai Heilongjiang 78-66
Shanxi XR Guangdong 76-54 

 

 

Journée 3
18/11/2017 Zhejiang Sichuan 99-103 
Jiangsu Pékin 58-62
Shenyang Shanxi XR 105-98
Shandong Shaanxi T. 94-68 
Shanghai Guangdong 85-73 
Liaoning Bayi 92-75 
Heilongjiang Xinjiang 75-78 

 

 

Journée 4
20/11/2017 Bayi Shanxi  
Shenyang Shanghai  
Shandong Pékin  
Sichuan Jiangsu  
Guangdong Xinjiang  
Liaoning Shanxi  
Daqing Zhejiang  

 

 

Journée 5
22/11/2017 Pékin Sichuan  
Bayi Shanghai  
Shanxi Shanxi  
Xinjiang Shenyang  
Jiangsu Daqing  
Guangdong Zhejiang  
Liaoning Shandong  

 

 

Journée 6
25/11/2017 Pékin Liaoning  
Zhejiang Shenyang  
Shanxi Shanghai  
Xinjiang Bayi  
Jiangsu Guangdong  
Sichuan Daqing  
Shanxi Shandong  

 

 

Journée 7
27/11/2017 Zhejiang Bayi  
Xinjiang Shanxi  
Shenyang Jiangsu  
Shanghai Shandong  
Sichuan Guangdong  
Shanxi Liaoning  
Daqing Pékin  

 

 

Journée 8
29/11/2017 Zhejiang Shanxi  
Bayi Jiangsu  
Shenyang Sichuan  
Shandong Xinjiang  
Shanghai Liaoning  
Guangdong Daqing  
Shanxi Pékin  

 

 

Journée 9
02/12/2017 Pékin Guangdong  
Bayi Sichuan  
Shanxi Jiangsu  
Shandong Zhejiang  
Shanghai Shanxi  
Liaoning Xinjiang  
Daqing Shenyang  

 

 

Journée 10
04/12/2017 Pékin Shanghai  
Bayi Sichuan  
Shanxi Xinjiang  
Jiangsu Shandong  
Guangdong Shenyang  
Liaoning Zhejiang  
Daqing Bayi  

 

 

Journée 11
09/12/2017 Zhejiang Shanxi  
Xinjiang Shanghai  
Jiangsu Liaoning  
Shenyang Pékin  
Sichuan Shandong  
Guangdong Bayi  
Daqing Shanxi  

 

 

Journée 12
11/12/2017 Zhejiang Shanghai  
Bayi Shenyang  
Xinjiang Pékin  
Shandong Daqing  
Sichuan Liaoning  
Guangdong Shanxi  
Shanxi Jiangsu  

 

 

Journée 13
13/12/2017 Pékin Bayi  
Zhejiang Xinjiang  
Shanxi Shenyang  
Shandong Guangdong  
Shanghai Jiangsu  
Liaoning Daqing  
Sichuan Shanxi  

 

 

Journée 14
16/12/2017 Pékin Zhejiang  
Shanxi Bayi  
Jiangsu Xinjiang  
Shenyang Shandong  
Shanghai Sichuan  
Liaoning Guangdong  
Daqing Shanxi  

 

 

Journée 15
18/12/2017 Bayi Shandong  
Shanxi Pékin  
Jiangsu Zhejiang  
Sichuan Xinjiang  
Guangdong Shanxi  
Liaoning Shenjiang  
Daqing Shanghai  

 

 

Journée 16
23/12/2017 Pékin Jiangsu  
Bayi Liaoning  
Shanxi Shandong  
Xinjiang Daqing  
Sichuan Zhejiang  
Guangdong Shanghai  
Shanxi Shenyang  

 

 

Journée 17
25/12/2017 Pékin Shandong  
Zhejiang Daqing  
Shanxi Liaoning  
Xinjiang Guangdong  
Jiangsu Sichuan  
Shanghai Shenyang  
Shanxi Bayi  

 

 

Journée 18
27/12/2017 Zhejiang Guangdong  
Shenyang Xinjiang  
Shandong Liaoning  
Shanghai Bayi  
Sichuan Pékin  
Shanxi Shanxi  
Daqing Jiangsu  

 

 

Journée 19
30/12/2017 Bayi Xinjiang  
Shenyang Zhejiang  
Shandong Shanxi  
Shanghai Shanxi  
Guangdong Jiangsu  
Liaoning Pakin  
Daqing Sichuan  

 

 

Journée 20
01/01/2018 Pékin Daqing  
Bayi Zhejiang  
Shanxi Xinjiang  
Jiangsu Shenyang  
Shandong Shanghai  
Guangdong Sichuan  
Liaoning Shanxi  

 

 

Journée 21
06/01/2018 Pékin Shanxi  
Shanxi Zhejiang  
Xinjiang Shandong  
Jiangsu Bayi  
Sichuan Sheyang  
Liaoning Shanghai  
Daqing Guangdong  

 

 

Journée 22
08/01/2018 Zhejiang Shandong  
Xinjiang Liaoning  
Jiangsu Shanxi  
Shenyang Daqing  
Sichuan Bayi  
Guangdong Pékin  
Shanxi Shanghai  

 

 

Journée 23
10/01/2018 Zhejiang Liaoning  
Bayi Daqing  
Shenjiang Guangdong  
Shandong Jiangsu  
Shanghai Pékin  
Sichuan Shanxi  
Xinjiang Shanxi  

 

 

Journée 24
13/01/2018 Pékin Shenyang  
Bayi Guangdong  
Shanxi Daqing  
Shandong Sichuan  
Shanghai Xinjiang  
Liaoning Jiangsu  
Shanxi Zhejiang  

 

 

Journée 25
15/01/2018 Pékin Xinjiang  
Shanxi Guangdong  
Jiangsu Shanxi  
Shenyang Bayi  
Shanghai Zhejiang  
Liaoning Sichuan  
Daqing Shandong  

 

 

Journée 26
17/01/2018 Bayi Pékin  
Xinjiang Zhejiang  
Jiangsu Shanghai  
Shenyang Shanxi  
Shanxi Sichuan  
Guangdong Shandong  
Daqing Liaoning  
Adsense
Page generated in 0,595 seconds. Stats plugin by www.blog.ca