Pages

Calendrier

 

Journée 1

20/10/2018

 

Xinjiang Heilongjiang 72-73
Shaanxi Liaoning 86-67
Beijing  Shandong 70-80
Jiangsu Shanghai 78-64
Shanxi Tianjin 100-57
Hebei Sichuan 75-60
Fujian Henan 71-96
Wuhan Guangdong 43-105
Bayi Zhejiang 86-67

 

 

Journée 2
22/10/2018 Jiangsu Shandong  100-72 
Bayi Wuhan  106-35 
Tianjin Beijing  38-77 
Heilongjiang Guangdong  55-79 
Liaoning Xinjiang  66-71 
Shaanxi Shanghai  79-71 
Hebei Shanxi  81-61 
Zhejiang Fujian  81-76 
Sichuan Henan  73-56 

 

 

Journée 3
24/10/2018 Shandong Tianjin  91-51 
Beijing Hebei  75-56 
Shanghai Xinjiang  67-76 
Liaoning Guangdong  67-83 
Shaanxi Jiangsu  74-92 
Bayi Heilongjiang  104-59 
Henan Shanxi  67-77 
Wuhan Fujian  65-72 
Zhejiang Sichuan  84-77 

 

 

Journée 4
27/10/2018 Shandong Shaanxi  90-73 
Shanxi Zhejiang  75-43 
Tianjin Hebei  64-82 
Bayi Liaoning  78-58 
Xinjiang Jiangsu  81-97 
Fujian Heilongjiang  71-77 
Henan Beijing  69-73 
Wuhan Sichuan  66-85 
Guangdong Shanghai  89-63 

 

 

Journée 5
30/10/2018 Beijing Zhejiang  86-70 
Shaanxi Wuhan  62-101 
Sichuan Heilongjiang  75-68 
Hebei Shandong  71-74 
Shanxi Xinjiang  99-69 
Fujian Liaoning  65-85 
Henan Tianjin  73-51 
Guangdong Jiangsu  86-72 
Shanghai Bayi  73-87 

 

 

Journée 6
02/11/2018 Shandong Xinjiang  77-90 
Beijing Wuhan  90-48 
Shanghai Fujian  87-72 
Jiangsu Bayi  77-82 
Tianjin Zhejiang  52-110 
Shaanxi Guangdong  79-95 
Sichuan Liaoning  78-74 
Hebei Henan  77-70 
Heilongjiang Shanxi  81-97 

 

 

Journée 7
05/11/2018 Shanghai Sichuan  80-66 
Jiangsu Fujian  89-58 
Tianjin Wuhan  70-65 
Liaoning Shanxi  63-82 
Shaanxi Bayi  80-102 
Heilongjiang Beijing  67-84 
Henan Shandong  81-66 
Guangdong Xinjiang  90-73 
Zhejiang Hebei  72-75 

 

 

Journée 8
07/11/2018 Jiangsu Sichuan  80-64 
Shanxi Shanghai  78-67 
Tianjin Heilongjiang  69-82 
Liaoning Beijing  58-45 
Xinjiang Bayi  69-78 
Fujian Shaanxi  104-96 
Wuhan Hebei  74-76 
Guangdong Shandong  79-74 
Zhejiang Henan  66-72 

 

 

Journée 9
10/11/2018 Shandong Zhejiang  74-58 
Beijing Shanghai  82-74 
Shanxi Jiangsu  77-84 
Liaoning Tianjin  88-70 
Sichuan Shaanxi  106-59 
Hebei Heilongjiang  74-76 
Fujian Xinjiang  59-89 
Wuhan Henan  63-87 
Bayi Guangdong  92-96 

 

 

Journée 10
13/11/2018 Shandong Bayi  104-112 
Beijing Jiangsu  93-75 
Shanghai Tianjin  100-67 
Shaanxi Shanxi  65-87 
Sichuan Xinjiang  82-101 
Hebei Liaoning  75-70 
Henan Heilongjiang  102-54 
Guangdong Fujian  79-63 
Zhejiang Wuhan  77-64 

 

 

Journée 11
16/11/2018 Shanghai Hebei  
Tianjin Jiangsu  
Shaanxi Beijing  
Heilongjiang Zhejiang  
Xinjiang Shanxi  
Henan Liaoning  
Wuhan Shandong  
Guangdong Sichuan  
Bayi Fujian  

 

 

Journée 12
19/11/2018 Shanghai Henan  
Jiangsu Hebei  
Shanxi Guangdong  
Tianjin Shaanxi  
Heilongjiang Wuhan  
Xinjiang Beijing  
Fujian Shandong  
Bayi Sichuan  
Zhejiang Liaoning  

 

 

Journée 13
21/11/2018 Shandong Heilongjiang  
Beijing Guangdong  
Jiangsu Henan  
Shanxi Bayi  
Liaoning Wuhan  
Sichuan Fujian  
Hebei Shaanxi  
Xinjiang Tianjin  
Zhejiang Shanghai  

 

 

Journée 14
24/11/2018 Shandong Sichuan  
Beijing Bayi  
Tianjin Guangdong  
Hebei Xinjiang  
Heilongjiang Liaoning  
Fujian Shanxi  
Henan Shaanxi  
Wuhan Shanghai  
Zhejiang Jiangsu  

 

 

Journée 15
27/11/2018 Shanghai Heilongjiang  
Shanxi Sichuan  
Tianjin Bayi  
Liaoning Shandong  
Zhejiang Shaanxi  
Fujian Beijing  
Henan Xinjiang  
Wuhan Jiangsu  
Guangdong Hebei  

 

 

Journée 16
30/11/2018 Shanghai Liaoning  
Jiangsu Heilongjiang  
Shanxi Shandong  
Shaanxi Wuhan  
Sichuan Beijing  
Zhejiang Xinjiang  
Fujian Tianjin  
Henan Guangdong  
Bayi Hebei  

 

 

Journée 17
03/12/2018 Shandong Shanghai  
Beijing Shanxi  
Jiangsu Liaoning  
Sichuan Tianjin  
Hebei Fujian  
Heilongjiang Shaanxi  
Xinjiang Wuhan  
Guangdong Zhejiang  
Bayi Henan  

 

 

Journée 18
05/12/2018 Shandong Beijing  
Shanghai Jiangsu  
Tianjin Shanxi  
Liaoning Shaanxi  
Sichuan Hebei  
Heilongjiang Xinjiang  
Henan Fujian  
Guangdong Wuhan  
Zhejiang Bayi  

 

 

Journée 19
08/12/2018      
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 20
11/12/2018      
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 21
14/12/2018      
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 22
17/12/2018      
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 23
19/12/2018      
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 24
22/12/2018      
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 25
25/12/2018      
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 26
28/12/2018      
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 27
31/12/2018      
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 28
17/01/2018      
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 29
17/01/2018      
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 30
17/01/2018      
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 31
17/01/2018      
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 32
17/01/2018      
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 33
17/01/2018      
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 34
17/01/2018      
     
     
     
     
     
     
Adsense
Page generated in 1,577 seconds. Stats plugin by www.blog.ca