Pages

Calendrier

Share Button

 

Journée 1

03/10/2020

Shandong Heilongjiang 101-51
Jiangsu Pékin 85-68
Tianjin Shanghai 60-88
Guangdong Zhejiang 68-84
Mongolie-Intérieure Hebei 103-59
Henan Shanxi 70-76
Xinjiang Sichuan 81-87
Shaanxi Wuhan 80-78

 

 

Journée 2
06/10/2020 Xinjiang Wuhan 84-61
Shanghai Shaanxi 112-98
Shanxi Hebei 84-75
Fujian Zhejiang 76-96
Bayi Henan Reporté
Sichuan Guangdong 71-78
Tianjin Jiangsu 59-106
Shandong Mongolie-Intérieure    56-101
Heilongjiang Pékin 50-87

 

 

Journée 3
7/10/2020 Wuhan Guangdong 62-80
Jiangsu Shaanxi 89-69
Shanghai Xinjiang 53-68
8/10/2020 Shanxi Mongolie-Intérieure    69-94
Sichuan Fujian 89-63
Bayi Hebei Reporté
9/10/2020 Tianjin Heilongjiang 76-79
Zhejiang Henan 90-95
Pékin Shandong 82-74

 

 

Journée 4
10/10/2020 Jiangsu Xinjiang 90-78
Wuhan Fujian 60-64
    Mongolie-Intérieure    Bayi Reporté
11/10/2020 Heilongjiang Shaanxi 44-110
Hebei Zhejiang 80-100
Henan Sichuan 62-89
12/10/2020 Pékin Tianjin 86-64
Shandong Shanxi 75-84
Guangdong Shanghai 54-68

 

 

Journée 5
13/10/2020 Hebei Sichuan 73-103
Henan Wuhan 73-59
Heilongjiang Xinjiang 52-111
14/10/2020 Guangdong Jiangsu 45-98
Fujian Shanghai 59-94
Mongolie-Intérieure  Zhejiang 89-41
15/10/2020 Shaanxi Pékin 71-91
Bayi Shanxi Reporté
Tianjin Shandong 70-86

 

 

Journée 6
16/10/2020 Hebei Wuhan 76-70
Shanghai Henan 71-66
Heilongjiang Guangdong 64-117
17/10/2020 Shanxi Zhejiang 89-81
Fujian Jiangsu 69-92
Sichuan Mongolie-Intérieure   66-90
18/10/2020 Shaanxi Tianjin 84-97
Bayi Shandong Reporté
Xinjiang Pékin 96-61

 

 

Journée 7
19/10/2020 Fujian Heilongjiang  108-67
Shanghai Hebei 89-71
Jiangsu Henan 97-59
20/10/2020 Wuhan Mongolie-Intérieure 70-88
Zhejiang Bayi Reporté
Shandong Shaanxi 84-71
21/10/2020 Pékin Guangdong 79-78
Sichuan Shanxi 92-68
Xinjiang Tianjin 112-56

 

 

Journée 8
22/10/2020 Jiangsu Hebei 116-70
Shandong Zhejiang 84-96
Henan Heilongjiang  92-68
23/10/2020 Wuhan Shanxi 64-81
Mongolie-Intérieure Shanghai 77-58
Pékin Fujian 93-59
24/10/2020 Shaanxi Xinjiang 85-112
Bayi Sichuan Reporté
Tianjin Guangdong 79-90

 

 

Journée 9
25/10/2020 Henan Pékin 64-68
Mongolie-Intérieure Jiangsu 71-59
Heilongjiang  Hebei 67-87
26/10/2020 Tianjin Fujian 69-78
Shanxi Shanghai 79-83
Guangdong Shaanxi 83-69
27/10/2020 Xinjiang Shandong 81-63
Zhejiang Sichuan 71-103
Bayi Wuhan Reporté

 

 

Journée 10
28/10/2020 Henan Tianjin 83-71
Shanxi Jiangsu 55-59
Hebei Pékin 63-74
29/10/2020 Guangdong Xinjiang 74-95
Sichuan Shandong 92-81
Shanghai Bayi Reporté
30/10/2020 Zhejiang Wuhan Reporté
Shaanxi Fujian 82-103
Heilongjiang  Mongolie-Intérieure 44-108

 

 

Journée 11
01/12/2020 Shanxi Heilongjiang  114-47
Jiangsu Bayi Reporté
Shandong Guangdong 56-69
02/12/2020 Fujian Xinjiang 57-110
Wuhan Sichuan 54-87
Shanghai Zhejiang 78-69
03/12/2020 Pékin Mongolie-Intérieure 57-94
Shaanxi Henan 72-83
Hebei Tianjin 78-71

 

 

Journée 12
04/12/2020 Jiangsu Zhejiang 83-70
Shandong Wuhan 70-57
Heilongjiang  Bayi  
05/12/2020 Pékin Shanxi 59-64
Tianjin Mongolie-Intérieure 45-103
Sichuan Shanghai 76-67
06/12/2020 Shaanxi Hebei 87-92
Xinjiang Henan 107-48
Guangdong Fujian 79-84

 

 

Journée 13
07/12/2020 Shanghai Wuhan 86-71
Tianjin Shanxi 60-94
Heilongjiang  Zhejiang 38-101
08/12/2020 Fujian Shandong 61-81
Henan Guangdong 63-76
Xinjiang Hebei 111-50
09/12/2020 Bayi Pékin Reporté
Sichuan Jiangsu 83-87
Mongolie-Intérieure Shaanxi 114-56

 

 

Journée 14
10/12/2020 Hebei Guangdong 67-99
Shanghai Shandong 73-65
Henan Fujian 90-75
11/12/2020 Shanxi Shaanxi 98-62
Mongolie-Intérieure Xinjiang 81-94
Wuhan Jiangsu 56-87
12/12/2020 Zhejiang Pékin 89-66
Tianjin Bayi Reporté
Sichuan Heilongjiang  97-65

 

 

Journée 15
13/12/2020 Jiangsu Shanghai 86-39
Shandong  Henan 88-70
Fujian Hebei 103-92
14/12/2020 Wuhan Heilongjiang  79-45
Pékin Sichuan 79-77
Guangdong Mongolie-Intérieure  65-89
15/12/2020 Bayi Shaanxi Reporté
Zhejiang Tianjin 105-62
Shanxi Xinjiang 79-91

 

 

Journée 16
16/12/2020 Hebei Henan 80-99
Jiangsu Shandong 91-47
Shanghai Heilongjiang  104-62
17/12/2020 Guangdong Shanxi 60-80
Pékin Wuhan 67-62
Mongolie-Intérieure  Fujian 123-42
18/12/2020 Sichuan Tianjin 104-79
Zhejiang Shaanxi 104-74
Bayi Xinjiang  

 

 

Journée 17
19/12/2020 Heilongjiang  Jiangsu 26-100
Hebei Shandong 65-85
Fujian Shanxi 68-100
20/12/2020 Pékin Shanghai 70-92
Wuhan Tianjin 69-52
Shaanxi Sichuan  
21/12/2020 Mongolie-Intérieure Henan 107-44
Zhejiang Xinjiang 81-101

 

 

Journée 18
02/01/2020      
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 19
13/02/2019      
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 20
15/02/2020      
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 21
18/02/2020      
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 22
20/02/2020      
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 23
22/02/2020      
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 24
25/02/2020      
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 25
27/02/2020      
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 26
29/02/2020      
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 27
03/03/2020      
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 28
05/03/2020      
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 29
07/03/2020      
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 30
10/03/2020      
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 31
12/03/2020      
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 32
14/03/2020      
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 33
17/03/2020      
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

Journée 34
19/03/2020      
     
     
     
     
     
     
     
     
Adsense