Pages

Calendrier

Share Button

 

Journée 1

20/10/2018

 

Xinjiang Heilongjiang 72-73
Shaanxi Liaoning 86-67
Beijing  Shandong 70-80
Jiangsu Shanghai 78-64
Shanxi Tianjin 100-57
Hebei Sichuan 75-60
Fujian Henan 71-96
Wuhan Guangdong 43-105
Bayi Zhejiang 86-67

 

 

Journée 2
22/10/2018 Jiangsu Shandong  100-72 
Bayi Wuhan  106-35 
Tianjin Beijing  38-77 
Heilongjiang Guangdong  55-79 
Liaoning Xinjiang  66-71 
Shaanxi Shanghai  79-71 
Hebei Shanxi  81-61 
Zhejiang Fujian  81-76 
Sichuan Henan  73-56 

 

 

Journée 3
24/10/2018 Shandong Tianjin  91-51 
Beijing Hebei  75-56 
Shanghai Xinjiang  67-76 
Liaoning Guangdong  67-83 
Shaanxi Jiangsu  74-92 
Bayi Heilongjiang  104-59 
Henan Shanxi  67-77 
Wuhan Fujian  65-72 
Zhejiang Sichuan  84-77 

 

 

Journée 4
27/10/2018 Shandong Shaanxi  90-73 
Shanxi Zhejiang  75-43 
Tianjin Hebei  64-82 
Bayi Liaoning  78-58 
Xinjiang Jiangsu  81-97 
Fujian Heilongjiang  71-77 
Henan Beijing  69-73 
Wuhan Sichuan  66-85 
Guangdong Shanghai  89-63 

 

 

Journée 5
30/10/2018 Beijing Zhejiang  86-70 
Shaanxi Wuhan  62-101 
Sichuan Heilongjiang  75-68 
Hebei Shandong  71-74 
Shanxi Xinjiang  99-69 
Fujian Liaoning  65-85 
Henan Tianjin  73-51 
Guangdong Jiangsu  86-72 
Shanghai Bayi  73-87 

 

 

Journée 6
02/11/2018 Shandong Xinjiang  77-90 
Beijing Wuhan  90-48 
Shanghai Fujian  87-72 
Jiangsu Bayi  77-82 
Tianjin Zhejiang  52-110 
Shaanxi Guangdong  79-95 
Sichuan Liaoning  78-74 
Hebei Henan  77-70 
Heilongjiang Shanxi  81-97 

 

 

Journée 7
05/11/2018 Shanghai Sichuan  80-66 
Jiangsu Fujian  89-58 
Tianjin Wuhan  70-65 
Liaoning Shanxi  63-82 
Shaanxi Bayi  80-102 
Heilongjiang Beijing  67-84 
Henan Shandong  81-66 
Guangdong Xinjiang  90-73 
Zhejiang Hebei  72-75 

 

 

Journée 8
07/11/2018 Jiangsu Sichuan  80-64 
Shanxi Shanghai  78-67 
Tianjin Heilongjiang  69-82 
Liaoning Beijing  58-45 
Xinjiang Bayi  69-78 
Fujian Shaanxi  104-96 
Wuhan Hebei  74-76 
Guangdong Shandong  79-74 
Zhejiang Henan  66-72 

 

 

Journée 9
10/11/2018 Shandong Zhejiang  74-58 
Beijing Shanghai  82-74 
Shanxi Jiangsu  77-84 
Liaoning Tianjin  88-70 
Sichuan Shaanxi  106-59 
Hebei Heilongjiang  74-76 
Fujian Xinjiang  59-89 
Wuhan Henan  63-87 
Bayi Guangdong  92-96 

 

 

Journée 10
13/11/2018 Shandong Bayi  104-112 
Beijing Jiangsu  93-75 
Shanghai Tianjin  100-67 
Shaanxi Shanxi  65-87 
Sichuan Xinjiang  82-101 
Hebei Liaoning  75-70 
Henan Heilongjiang  102-54 
Guangdong Fujian  79-63 
Zhejiang Wuhan  77-64 

 

 

Journée 11
16/11/2018 Shanghai Hebei  74-65 
Tianjin Jiangsu  40-86 
Shaanxi Beijing  69-88 
Heilongjiang Zhejiang  82-71 
Xinjiang Shanxi  75-63 
Henan Liaoning  74-64 
Wuhan Shandong  74-83 
Guangdong Sichuan  82-64 
Bayi Fujian  103-71 

 

 

Journée 12
19/11/2018 Shanghai Henan  75-58 
Jiangsu Hebei  98-65 
Shanxi Guangdong  63-71 
Tianjin Shaanxi  53-65 
Heilongjiang Wuhan  85-64 
Xinjiang Beijing  88-75 
Fujian Shandong  76-89 
Bayi Sichuan  79-67 
Zhejiang Liaoning  73-61 

 

 

Journée 13
21/11/2018 Shandong Heilongjiang  85-68 
Beijing Guangdong  85-89 
Jiangsu Henan  90-75 
Shanxi Bayi  62-79 
Liaoning Wuhan  87-55 
Sichuan Fujian  79-58 
Hebei Shaanxi  79-59 
Xinjiang Tianjin  80-56 
Zhejiang Shanghai  61-102 

 

 

Journée 14
24/11/2018 Shandong Sichuan  80-62 
Beijing Bayi  63-82 
Tianjin Guangdong  66-79 
Hebei Xinjiang  74-92 
Heilongjiang Liaoning  80-68 
Fujian Shanxi  66-89 
Henan Shaanxi  90-71 
Wuhan Shanghai  76-99 
Zhejiang Jiangsu  54-70 

 

 

Journée 15
27/11/2018 Shanghai Heilongjiang  86-67 
Shanxi Sichuan  89-80 
Tianjin Bayi  62-92 
Liaoning Shandong  70-90 
Zhejiang Shaanxi  87-75 
Fujian Beijing  48-96 
Henan Xinjiang  66-76 
Wuhan Jiangsu  68-86 
Guangdong Hebei  82-52 

 

 

Journée 16
30/11/2018 Shanghai Liaoning  85-79 
Jiangsu Heilongjiang  76-70 
Shanxi Shandong  84-71 
Shaanxi Wuhan  82-65 
Sichuan Beijing  72-77 
Zhejiang Xinjiang  60-88 
Fujian Tianjin  74-72 
Henan Guangdong  77-91 
Bayi Hebei  131-46 

 

 

Journée 17
03/12/2018 Shandong Shanghai  75-72 
Beijing Shanxi  75-55 
Jiangsu Liaoning  89-78 
Sichuan Tianjin  78-49 
Hebei Fujian  85-52 
Heilongjiang Shaanxi  71-67 
Xinjiang Wuhan  87-63 
Guangdong Zhejiang  89-69 
Bayi Henan  86-70 

 

 

Journée 18
05/12/2018 Shandong Beijing  78-69 
Shanghai Jiangsu  75-89 
Tianjin Shanxi  66-77 
Liaoning Shaanxi  66-57 
Sichuan Hebei  80-51 
Heilongjiang Xinjiang  70-78 
Henan Fujian  72-65 
Guangdong Wuhan  92-50 
Zhejiang Bayi  66-88 

 

 

Journée 19
08/12/2018 Shandong Jiangsu  68-82 
Beijing Tianjin  97-59 
Shanghai Shaanxi  100-76 
Shanxi Hebei  82-50 
Xinjiang Liaoning  81-58 
Fujian Zhejiang  77-73 
Henan Sichuan  67-49 
Wuhan Bayi  52-69 
Guangdong Heilongjiang  87-58 

 

 

Journée 20
11/12/2018 Jiangsu Shaanxi  118-67 
Shanxi Henan  64-78 
Tianjin Shandong  65-86 
Sichuan Zhejiang  78-60 
Hebei Beijing  62-91 
Xinjiang Shanghai  80-70 
Fujian Wuhan  77-61 
Guangdong Liaoning  79-53 
Heilongjiang Bayi  67-85 

 

 

Journée 21
14/12/2018 Beijing Henan  63-47 
Shanghai Guangdong  86-99 
Jiangsu Xinjiang  95-68 
Shaanxi Shandong  83-84 
Sichuan Wuhan  89-70 
Hebei Tianjin  75-67 
Heilongjiang Fujian  90-55 
Liaoning Bayi  62-75 
Zhejiang Shanxi  66-80 

 

 

Journée 22
17/12/2018 Shandong Hebei  84-66 
Bayi Shanghai  86-68 
Jiangsu Guangdong  89-78 
Tianjin Henan  54-79 
Liaoning Fujian  64-63 
Xinjiang Shaanxi  87-70 
Heilongjiang Sichuan  53-81 
Wuhan Shanxi  66-82 
Zhejiang Beijing  76-95 

 

 

Journée 23
19/12/2018 Shanxi Heilongjiang  83-51 
Liaoning Sichuan  66-40 
Xinjiang Shandong  83-73 
Fujian Shanghai  73-106 
Henan Hebei  65-50 
Wuhan Beijing  56-90 
Guangdong Shaanxi  107-65 
Bayi Jiangsu  86-71 
Zhejiang Tianjin  98-55 

 

 

Journée 24
22/12/2018 Shandong Henan  77-79 
Beijing Heilongjiang  88-50 
Sichuan Shanghai  78-89 
Hebei Zhejiang  77-56 
Xinjiang Guangdong  58-72 
Fujian Jiangsu  84-102 
Wuhan Tianjin  81-61 
Bayi Shaanxi  97-52 
Shanxi Liaoning  43-76 

 

 

Journée 25
25/12/2018 Shandong Guangdong  63-75 
Beijing Liaoning  70-66 
Shanghai Shanxi  79-62 
Shaanxi Fujian  87-79 
Sichuan Jiangsu  66-58 
Hebei Wuhan  75-63 
Heilongjiang Tianjin  74-54 
Henan Zhejiang  82-62 
Bayi Xinjiang  77-83 

 

 

Journée 26
28/12/2018 Shanghai Beijing  81-84 
Jiangsu Shanxi  82-77 
Tianjin Liaoning  82-62 
Shaanxi Sichuan  73-95 
Heilongjiang Hebei  71-55 
Xinjiang Fujian  91-74 
Henan Wuhan  94-68 
Guangdong Bayi  91-95 
Zhejiang Shandong  60-73 

 

 

Journée 27
31/12/2018 Jiangsu Beijing  54-76 
Shanxi Shaanxi  82-64 
Tianjin Shanghai  65-87 
Liaoning Hebei  74-48 
Heilongjiang Henan  64-67 
Xinjiang Sichuan  108-76 
Fujian Guangdong  82-89 
Wuhan Zhejiang  65-67 
Bayi Shandong  64-70 

 

 

Journée 28
02/01/2019 Hebei Shanghai  63-89 
Beijing Shaanxi  103-58 
Shanxi Xinjiang  75-83 
Liaoning Henan  74-64 
Sichuan Guangdong  55-56 
Fujian Bayi  77-96 
Zhejiang Heilongjiang  73-48 
Shandong Wuhan  89-58 
Jiangsu Tianjin  107-52 

 

 

Journée 29
05/01/2019 Shaanxi Tianjin  89-67 
Wuhan Heilongjiang  77-86 
Sichuan Bayi  66-92 
Shandong Fujian  74-60 
Hebei Jiangsu  72-88 
Beijing Xinjiang  82-86 
Guangdong Shanxi  108-77 
Henan Shanghai  70-80 
Liaoning Zhejiang  75-56 

 

 

Journée 30
08/01/2019 Shanghai Zhejiang  75-64 
Shaanxi Hebei  86-77 
Heilongjiang Shandong  65-88 
Bayi Shanxi  85-73 
Fujian Sichuan  61-74 
Tianjin Xinjiang  69-92 
Henan Jiangsu  73-75 
Guangdong Beijing  80-71 
Wuhan Liaoning  56-49 

 

 

Journée 31
11/01/2019 Shanxi Fujian  98-65 
Liaoning Heilongjiang  55-69 
Bayi Beijing  99-81 
Shaanxi Henan  76-71 
Sichuan Shandong  67-65 
Xinjiang Hebei  72-50 
Jiangsu Zhejiang  82-59 
Guangdong Tianjin  76-56 
Shanghai Wuhan  116-77 

 

 

Journée 32
14/01/2019 Jiangsu Wuhan  78-61 
Bayi Tianjin  96-39 
Shaanxi Zhejiang  74-69 
Heilongjiang Shanghai  70-76 
Sichuan Shanxi  72-70 
Xinjiang Henan  67-60 
Hebei Guangdong  76-94 
Beijing Fujian  90-68 
Shandong Liaoning  81-67 

 

 

Journée 33
16/01/2019 Tianjin Fujian  66-78 
Hebei Bayi  102-108 
Guangdong Henan  81-68 
Heilongjiang Jiangsu  67-89 
Shandong Shanxi  90-86 
Beijing Sichuan  69-76 
Wuhan Shaanxi  62-68 
Liaoning Shanghai  78-80 
Xinjiang Zhejiang  79-67 

 

 

Journée 34
19/01/2019 Fujian Hebei  73-68 
Shanghai Shandong  80-87 
Wuhan Xinjiang  66-87 
Tianjin Sichuan  69-66 
Liaoning Jiangsu  62-77 
Shanxi Beijing  74-87 
Zhejiang Guangdong  57-71 
Henan Bayi  68-70 
Shaanxi Heilongjiang  92-78 
Share Button
Adsense
Page generated in 0,313 seconds. Stats plugin by www.blog.ca