Pages

Calendrier

Share Button

 

Journée 1
14/11/2021  Sichuan Jiangsu 86-66

15/11/2021

Mongolie-Intérieure Union Universitaire 97-47
Xinjiang Tianjin 95-50
Heilongjiang Wuhan 69-116
Shaanxi Shanghai 70-86

16/11/2021

Shanxi Hebei 77-65
Fujian Pékin 50-79
Zhejiang Liaoning 93-70
Shandong Guangdong 87-83

 

 

Journée 2
17/11/2021 Wuhan Shaanxi 62-58
Union Universitaire Heilongjiang 92-68
Tianjin Mongolie-Intérieure 53-104
Hebei Sichuan 36-72
Jiangsu Xinjiang 81-55
18/11/2021 Shanghai Fujian 96-39
Liaoning Shanxi 49-80
Pékin Shandong 75-86
Guangdong Zhejiang 68-73

 

 

Journée 3
19/11/2021 Xinjiang Hebei 81-58
Tianjin Jiangsu 55-116
Shaanxi Union Universitaire 52-84
Heilongjiang Mongolie-Intérieure 50-129
Fujian Wuhan 64-93
20/11/2021 Shanxi Guangdong 67-52
Shandong Shanghai 82-56
Sichuan Liaoning 103-60
Zhejiang Pékin 79-72

 

 

Journée 4
21/11/2021 Union Universitaire Fujian 93-53
Heilongjiang Shanxi 52-91
Hebei Tianjin 89-84
Liaoning Xinjiang 48-86
Mongolie-Intérieure Jiangsu 91-59
22/11/2021 Wuhan Shandong 58-81
Guangdong Sichuan 61-98
Shanghai Zhejiang 80-75
Pékin Shanxi 54-76

 

 

Journée 5
23/11/2021 Fujian Heilongjiang 73-54
Jiangsu Hebei 85-59
Shaanxi Mongolie-Intérieure 68-97
Tianjin Liaoning 70-80
Shandong Union Universitaire 81-73
24/11/2021 Xinjiang Guangdong 77-57
Zhejiang Wuhan 64-71
Sichuan Pékin 102-51
Shanxi Shanghai 76-84

 

 

Journée 6
25/11/2021 Liaoning Jiangsu 62-89
Shanxi Fujian 83-70
Union Universitaire Zhejiang 73-53
Mongolie-Intérieure Hebei 91-35
Heilongjiang Shandong 49-91
26/11/2021 Guangdong Tianjin 89-79
Pékin Xinjiang 72-80
Wuhan Shanxi 53-75
Shanghai Sichuan 41-102

 

 

Journée 7
27/11/2021 Shandong Shaanxi 103-52
Hebei Liaoning 74-61
Fujian Mongolie-Intérieure 49-124
Jiangsu Guangdong 76-58
Shanxi Union Universitaire 45-71
28/11/2021 Zhejiang Heilongjiang 82-51
Tianjin Pékin 74-81
Xinjiang Shanghai 100-75
Sichuan Wuhan 89-56

 

 

Journée 8
29/11/2021 Mongolie-Intérieure Liaoning 95-44
Fujian Shandong 64-117
Guangdong Hebei 78-57
Union Universitaire Sichuan 63-92
Shaanxi Zhejiang 65-90
30/11/2021 Pékin Jiangsu 56-80
Heilongjiang Shanxi 38-91
Shanghai Tianjin 76-68
Wuhan Xinjiang 68-74

 

 

Journée 9
01/12/2021 Shandong Mongolie-Intérieure 73-103
Liaoning Guangdong 63-74
Zhejiang Fujian 87-76
Xinjiang Union Universitaire 75-52
Hebei Pékin 57-82
02/12/2021 Shanxi Shaanxi 83-62
Sichuan Heilongjiang 102-51
Tianjin Wuhan 92-96 a. p.
Jiangsu Shanghai 87-68

 

 

Journée 10
03/12/2021 Fujian Shanxi 60-90
Shandong Zhejiang 81-71
Pékin Liaoning 79-58
Mongolie-Intérieure Guangdong 111-66
Union Universitaire Tianjin 82-59
04/12/2021 Shanghai Hebei 69-52
Shaanxi Sichuan 73-120
Wuhan Jiangsu 66-106
Heilongjiang Xinjiang 41-108

 

 

Journée 11
05/12/2021 Zhejiang Mongolie-Intérieure 55-106
Guangdong Pékin 80-63
Shanxi Shandong 77-79
Jiangsu Union Universitaire 67-42
Liaoning Shanghai 61-78
06/12/2021 Tianjin Heilongjiang 110-61
Hebei Wuhan 77-56
Xinjiang Shaanxi 91-53
Sichuan Fujian 104-75

 

 

Journée 12
07/12/2021 Zhejiang Shanxi 59-73
Mongolie-Intérieure Pékin 91-44
Shanghai Guangdong 89-72
Union Universitaire Hebei 70-75
Shandong Sichuan 75-85
08/12/2021 Wuhan Liaoning 76-61
Fujian Xinjiang 63-109
Shaanxi Tianjin 80-90
Heilongjiang Jiangsu 58-104

 

 

Journée 13
09/12/2021 Guangdong Hubei 94-71
Pékin Shanghai 77-71
Sichuan Zhejiang 104-66
Liaoning Union Universitaire 76-93
Shanxi Mongolie-Intérieure 62-104
10/12/2021 Xinjiang Shandong 63-77
Tianjin Fujian 96-102
Hebei Heilongjiang 82-43
Jiangsu Shaanxi 89-78

 

 

Journée 14
11/12/2021 Wuhan Pékin 73-74
Zhejiang Xinjiang 77-96
Union Universitaire Guangdong 71-85
Mongolie-Intérieure Shanghai 100-74
Shanxi Sichuan 69-84
12/12/2021 Shandong Tianjin 103-42
Heilongjiang Liaoning 61-95
Fujian Jiangsu 74-100
Shaanxi Hebei 60-84 

 

 

Journée 15
13/12/2021 Tianjin Zhejiang 80-102
Pékin Union Universitaire 55-75
Shanghai Wuhan 80-79
Xinjiang Shanxi 83-53
Sichuan Mongolie-Intérieure 87-84
14/12/2021 Guangdong Heilongjiang 92-76
Jiangsu Shandong 80-102
Liaoning Shaanxi 75-69
Hebei Fujian 73-61

 

 

Journée 16
15/12/2021 Union Universitaire Shanghai 96-73
Mongolie-Intérieure Wuhan 92-37
Shanxi Tianjin 78-65
Heilongjiang Pékin 59-97
Sichuan Xinjiang 130-69
16/12/2021 Zhejiang Jiangsu 92-89
Shaanxi Guangdong 66-84
Shandong Hebei 90-63
Fujian Liaoning 54-79

 

 

Journée 17
17/12/2021 Tianjin Sichuan 73-90
Shanghai Heilongjiang 101-45
Wuhan Union Universitaire 60-80
Jiangsu Shanxi 77-51
Xinjiang Mongolie-Intérieure 60-102
18/12/2021 Pékin Shaanxi 94-74
Hebei Zhejiang 57-88
Guangdong Fujian 90-63
Liaoing Shandong 65-89

 

 

Huitièmes de finale
20/12/2021 Xinjiang Wuhan 102-71
Shanxi Pékin 66-60
21/12/2021 Shanghai Hebei 74-61
Guangdong Zhejiang 89-78

 

 

Quarts de finale
25/12/2021 Sichuan Guangdong 101-56
Jiangsu Xinjiang 84-75
26/12/2021 Mongolie-Intérieure Shanxi 95-50
Shandong Shanghai 71-84

 

 

Demi-finales
28/12/2021 Sichuan Jiangsu 77-61
Mongolie-Intérieure Shanghai 98-63

 

 

Finale
31/12/2021 Sichuan Mongolie-Intérieure 70-75
02/01/2022 Mongolie-Intérieure Sichuan 87-86
       
       
       
       
       
       
       

 

Adsense